The Green Factory

Print - Maandag 15 April 2013 - Geschreven door Nick Van Walleghem

The Factory Brussels en het milieu, dat zijn 2 handen op 1 buik. Het bedrijf zet zich al jaren in voor ecologisch ondernemen en ziet dat nu ook bevestigd door de internationale milieustandaard ISO 14001. Een woordje uitleg door zaakvoerder Guido Geraerts.

The Green Factory

The Factory Brussels stelde zich tot doel om de ISO 14001-milieustandaard te halen. Waarom hechten jullie zoveel belang aan deze standaard voor milieumanagement?

Guido Geraerts, zaakvoerder The Factory Brussels: “The Factory is al meer dan 20 jaar met ecologie bezig. We wilden de inspanningen die we al gedaan hadden officieel laten bekrachtigen. Daarnaast wilden we onszelf een aantal nieuwe, milieuvriendelijke doelen stellen. In het kader van deze ISO 14001-milieustandaard hebben we de milieu-impact van The Factory – het energieverbruik, het afvalbeheer en de emissie – in kaart gebracht. Zo zijn we gekomen tot een 80-tal punten waarop we actie wilden ondernemen. Officieel heb je als bedrijf 3 jaar de tijd om aan je doelstellingen te werken. Ik ben er dan ook heel trots op dat The Factory er slechts anderhalf jaar over gedaan heeft om tot de uitwerking van de vooropgestelde werkpunten te komen.”

 

Kun je een voorbeeld geven van een milieuvriendelijke maatregel die The Factory Brussels genomen heeft?

Guido Geraerts: “Een van onze doelstellingen was om het waterverbruik met zo’n 15 % te verminderen. Dat hebben we op verschillende manieren aangepakt. Zo hebben we bijvoorbeeld spaarknoppen op de sanitaire installaties voorzien. Daarnaast hebben we een kelderruimte laten aanpassen, waardoor we regenwater kunnen opvangen voor het doorspoelen van de toiletten. Verder hebben we inspanningen gedaan waardoor ons restafval met 30% gereduceerd werd (sowieso wordt al ons grafisch afval voor 100% gerecycleerd!) en verbruiken we minder energie door te kiezen voor spaarlampen, bewegingssensoren en aandacht te hebben voor het stil verbruik.”

 

Hoe reageert het personeel van The Factory Brussels hierop?

Guido Geraerts: “Iedereen is heel positief! We proberen ook om alle personeelsleden zo veel mogelijk te betrekken en te sensibiliseren. Daarom organiseren we jaarlijks onze Groendag. Dat is een dag waarop we ons volledig concentreren op hoe we het nog beter kunnen doen als het over het milieu gaat. Lopende ecologische projecten worden voorgesteld en mensen worden aangemoedigd om met nieuwe ideeën naar buiten te komen.”

 

Welke verdere inspanningen voor het milieu zal The Factory Brussels in de toekomst leveren?

Guido Geraerts: “We denken momenteel volop na over initiatieven die we de volgende 3 jaar kunnen nemen om het milieu nog meer te sparen. Wordt vervolgd, dus!”

Dit artikel is geschreven door...

Nick Van Walleghem – schreef 13 artikels voor The Factory Brussels.

Contacteer deze schrijver

Hulp nodig bij een project?

Contacteer ons