De kracht van witruimte

Graphic Design - Vrijdag 13 Juni 2014 - Geschreven door Vincent Knecht

Een wit blad mag dan wel de grootste nachtmerrie zijn van een vormgever, toch is het meteen ook een deugd. Over witruimte, de rust in de lay-out, wordt bovendien graag gediscussieerd. Dus voor eens en voor altijd: is witruimte verspilling of net een verrijking?

Eerst even dit: we kunnen ervan uitgaan dat vormgeving bestaat uit 2 elementen. Enerzijds zijn er tekst en beeld, anderzijds is er de ruimte zoals bijvoorbeeld witruimte. Het doel van de vormgever is om die ruimte steeds zo efficiënt mogelijk te benutten, om het verhaal zo sterk mogelijk over te brengen. En dat doet die het liefst met een juiste mix van tekst, beeld … en witruimte.

 

Dus voor eens en voor altijd:

witruimte is een verrijking voor uw communicatie.

 

Want rust zorgt voor een duidelijke, heldere communicatie. Meer tekst of grotere beelden hebben net het omgekeerde effect. Het is net door ruimte te laten in de lay-out dat de vormgever de lezer kan leiden in het verhaal. Net zoals ruimte ook nodig is in een woon- of leefruimte. Helderheid en overzicht zijn belangrijk.

AlindeKarolingischetijdwerdergezochtnaareengoedeinrichtingvandevormgeving.Hetisookdanpasdatde spatie tussen woorden werd ingevoerd. Witruimte zorgt niet enkel tussen woorden, maar ook tussen beelden, tekstblokken en titels voor duidelijkheid en overzicht. Hiermee is het een sterke troef voor een krachtig, duidelijk verhaal.

Bladvulling wordt ook anders bekeken in verschillende culturen. In onze Germaanse cultuur wordt er strenger en strikter mee omgegaan. Witruimte zorgt voor de nodige structuur. Hoe meer we naar het Noorden gaan, hoe minimalistische de vormgeving wordt. Dat merken we ook in design en architectuur bijvoorbeeld.

Ons advies? Gebruik de kracht van witruimte.

Dit artikel is geschreven door...

Vincent Knecht – schreef 3 artikels voor The Factory Brussels.

Contacteer deze schrijver

Hulp nodig bij een project?

Contacteer ons